Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem agregat programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pomocą rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, podobnie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem urządzenie odbiorcze EMI czy też analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na para rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu przyrząd elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na przebieg tryb EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, podczas gdy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto uzyskiwać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, że podejście EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wszelako wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, dlatego że zasilacze służą raczej jako „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje coraz kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.