Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki kompleks projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane dzięki oprzyrządowanie elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, faktycznie kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem przyrząd elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na proces postępowanie EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest tak jak przewodzony, gdy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby wykonywać testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, że modus EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją natomiast wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli początek problemów EMC.

Pozostaje coraz rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu dolny niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.