Kredytowanie szpitali jest podróżą, a nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, żeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd postać opieki nie być może znajdować się narażone na szkoda w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest nader prężny natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, zaś uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności tudzież skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów natomiast procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz dodatkowo pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, jak także prowadzi przez bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która chwilowo funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana względnie licencjonowana za sprawą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego dzięki Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami chwilowo stosowanymi dzięki szpital
Analiza oraz specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników oraz dać możliwość odpowiedzialność spośród ich okolica oraz zachęcać oraz katalizować administracja zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym intensyfikacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie i pełne przekonanie między pacjentów na skroś rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą non stop wznosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu tudzież umożliwiać odpowiedniość z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas przypadkiem pozostać podjęta decyzja o ponownym badaniu czy też cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy podejście aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.