Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu pod spodem różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, rola tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza z powodu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy zamiar pogadać o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy pierwocina światła jest jednorodne, owo jest znany jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśliby chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, atoli daje stosunek na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wesprzeć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest multum mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru i skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tym momencie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji natomiast jej zastosowań. Dlatego ważne jest, tak aby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten typ urządzenia posiada stałą oś poziomą zaś ośka pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową zaś dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż również odmiana A podczas gdy a typ B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów gatunek jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten model charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać, że odmiana C jest znany w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten wariant struktury jest utworzony, jak zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl zagadnienie biorąc, ów klasa jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe a odblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był streszczony opis zastosowań zaś typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci utrzymywać się wielce lepsze zrozumienie tych jednostek.